Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


poplatek za vydání platebního rozkazu

Autor M. Severová
Předmět poplatek za vydání platebního rozkazu
Dotaz

Dobrý den,

obdržela jsem platební rozkaz na zaplacení částky 6.594,- Kč z dluhu na nájemném, k této částce jsou připočítány poplatky z prodlení, ale dále ještě navíc "náklady řízení" ve výši 12.024 Kč, jež sestávají ze soudního poplatku 600,- Kč + odměny za zastoupení účastníka řízení advokátem ve výši 9000,- Kč. + 2x režijní paušál 300,- Kč + DPH 19% z částky 9600,-  Jsou tyto poplatky opravdu v pořádku?

Navíc nejde o platební rozkaz, či kauzu ojediněnlou, město vymáhá dluhy na nájmu ve výši několka milionů, takže advokátní kanceláře zastupují město v mnoha případech, neměli by tedy být poplatky nižší?

A ještě jeden dotaz, část dluhu (2.362,-) činí nájemné z r. 2000, není tento dluh již promlčený, a pokud ano, musím z něj tedy platit poplatky z prodlení, pokud jsem již dluh  zaplatila?

Děkuji

Severová

 

 

Odpověd na dotaz:

Dobrý den,

ty poplatky za advokáta se mi zdají v pořádku, zde přikládám tarif z Paušálního tarifu advokátů ze kterého je to zřejmé

Není-li stanoveno jinak, ve věcech, v nichž je předmětem řízení zaplacení peněžité částky nebo jiné penězi ocenitelné plnění,činí sazba odměny
1. do 1 000 Kč                                                   4 500 Kč,
2. přes 1 000 do 5 000 Kč                                  6 000 Kč,
3. přes 5 000 do 10 000 Kč                                9 000 Kč,
4. přes 10 000 do 200 000 Kč                            9 000 Kč a 17 % z částky přesahující 10 000 Kč,
5. přes 200 000 Kč do 10 000 000 Kč               41 300 Kč a 2% z částky přesahující           200 000 Kč,
6. přes 10 000 000 Kč                                        237 300 Kča 0,15% z částky    přesahující 10 000 000 Kč.
 
Co se týká druhé otázky, tak záleží kdy byla podána žaloba. Promlčuje se po 3 letech,
Pokud však byla podána žaloba v této lhůtě, pak promlčecí doba přerušuje. Pokud
však byla žaloba podána až po třech letech, pak je sice promlčeno, ale vy se musíte
promlčení domáhat, alespoň v odporu k platebnímu příkazu. Pokud jste to neučinila
a dokonce jste již něco uhradila, pak jste dluh uznala a platební rozkaz nabyl právní
moci

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka