Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


POZUSTALOST

Autor NIKOS ZGURAOS
Předmět POZUSTALOST
Dotaz

 

DOBRÝ DEN OBRACÍM SE NA VÁS S DOTAZEM OHLEDNĚ POZŮSTALOSTI. MŮJ TCHÁN PODEPSAL  17.10.2006 TĚSNĚ PŘED SMRTÍ PŮJČKU U HOME CREDITU NA ČÁSTKU 60 000 KČ . TUTO ČÁSTKU SI NECHAL ZASLAT NA ÚČET SVÉ V TÉ CHVÍLI OZNAČOVANÉ NÍM JAKO DRUŽKA .UMŘEL 20.10.2006 A PENÍZE BYLY PŘEVEDENY 24.10.2006 .H.C. SE PŘIHLÁSIL DO DĚDICTVÍ ,ALE UŽ S ČÁSTKOU 106 704 KČ . PO PRVNÍM PÍSEMNÉM  POKUSU ZAMĚŘENÉM NA TO ,ABY DLUH UHRADILA  PANÍ ,KTERÉ BYLY PENÍZE POUKÁZÁNY S TÍM ,ŽE ON SNIMI NEMOHL DISPONOVAT ,PODAL H.C.  NA POLICII PODNĚT  K ŠETŘENÍ ZDA SE NEJEDNALO O ÚVĚROVÝ PODVOD. TENTO TRESTNÝ ČIN BYL ZÁHY ODLOŽEN ,PROTOŽE PANÍ KTERÉ ÚČET PATŘIL A PENÍZE POUŽILA PRO SVOJI POTŘEBU SE ZAVÁZALA DLUH PLNÉ VÝŠI UHRADÍIT. JAKÉ NEMILÉ PŘEKVAPENÍ NÁS POTKALO TENTO TÝDEN ,KDYŽ NÁM DOŠLA VÝZVA OD H.C. K OKAMŽITÉ ÚHRADĚ CELÉ DLUŽNÉ ČÁSTKY S DOVĚTKEM –NEBUDE-LI DLUŽNÁ ČÁSTKA UHRAZENA DO 14 DNÍ  BUDE PŘISTOUPENO K EXEKUCI VAŠEHO MAJETKU.

MŮJ DOTAZ ZNÍ ,ZDA H.C.MŮŽE POŽADOVAT CELOU ČÁSTKU A ŮROKY V TAKOVÉ VÝŠI POSMRTNĚ, KDYŽ  TCHÁN MÁ VE SMLOUVĚ SPLÁTKY ROZEPSÁNY NA 72 MĚSÍCŮ.A JAKOU FORMOU PODAT K SOUDU ŽALOBU NA PANÍ V NADĚJI ,ŽE MOŽNÁ NĚJAKÉ PENÍZE VRÁTÍ ,NEŽ DOJDE K 3 LETÉ PROMLČECÍ DOBĚ.

ZA PŘÍPADNOU ODPOVĚĎ MNOHOKRÁT DĚKUJI NIKOS ZGUROS.

 

Odpověd na dotaz:

Dobrý den,

obecně platí, že smrtí dlužníka se stává splatným celý jeho dluh, záleží jak je zbytek formulován ve smlouvě, ale je samozřejmě možné, aby věřitel požadoval celou dlužnou částku spolu s úroky do plánovaného splacení. Obecně tyto splátkové společnosti mívají často v podmínkách, že při předčasném splacení uhradíte i úroky, jako pokutu za předčasné splacení či jako poplatek. Nazývá se to různě. Je také pravda, že H.C. může požadovat uhrazení dluhu na dědici, nicméně je mi divné, že H.C nepřihlásil své pohledávky do dědického řízení, resp. přihlásil, ale nevím jak to dopadlo..proč nebyl uspokojen? Vy můžete své pohledávky po zmíněné paní uplatňovat žalobou na bezdůvodné obohacení a to doporučuji co nejdříve. Pokud paní vlastní nějaký majetek, bylo by možné se uspokojit z případné exekuce, pokud by neuhradila dobrovolně.

Samozřejmě ke komplexní odpovědi bych musel vidět kompletní dokumentaci k dané věci.

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka