Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Promlčecí lhůta

Autor Dagmar
Předmět Promlčecí lhůta
Dotaz Dobrý den,byla mi uvalena exekuce na plat,pro částku 5000 kč,od FÚ.Kopie z fin.úřadu: Dobrý den, k Vašemu dotazu ve věci vydaného exekučního příkazu na nedoplatek daně z převodu nemovitosti ve výši 5000,-- Kč, sdělujeme: Jedná se o prodej nemovitosti na základě kupní smlouvy uzavřené v roce 1999, prodávala jste panu Tomáši Brožovskému nemovitost za 300 000,-- Kč, vyměřená daň ve výši 5% činí 15 000,-- Kč, navýšení daně ve výši 10 % za nepodané daňové přiznání do zákonné lhůty 25.10.1999 a nedodaný znalecký posudek, celkem Vaše povinnost činila 16 500,-- Kč.Tato daň byla vyměřena z moci úřední, platební výměr jste na doručenku převzala dne 29.11.2002.Rozhodnutím správce daně Vám bylo povoleno úhrada daně ve splátkách, toto rozhodnutí jste převzala na doručenku osobně dne 26.3.2003.Splátkový kalendář jste nedodržela,výzvu k úhradě nedoplatku v náhradní lhůtě jste převzala na doručenku dne 15.7.2003. Daň jste hradila takto: dne 13.5.2003 2.500,-- Kč, 17.9.2003 500,-- Kč, 14.1.2004 500,-- Kč,6.5.2004 8 000,-- Kč, celkem 11 500,--Kč, na zbývající část dluhu ve výši 5000,-- Kč byl vystaven předmětný exekuční příkaz. ing. Hana vedoucí oddělení majetkových daní FÚ Konec kopie Chtěla bych vědět zda se na tento exekuční příkaz vztahuje promlčecí doba.Od 6.5.2004 mně nekontaktovali,ani jsem nebyla upozorněna na to že mi bude stanovena exekuce.Do 15 dnů mám podat odpor.Zajímá mně zda mám nějakou možnost exekuci odvrátit.Děkuji přeji hezký den.Dagmar

Odpověd na dotaz:

Ano,máte. Pokud urychleně uhradíte dluh. Promlčecí lhůta ve věcech daní je obecně delší než 3 roky v občanskoprávních věcech a činí 7 let. Tudíž zdaleka neuběhla

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka