Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Škoda v důsledku provedené exekuce

Autor václav dvořák
Předmět Škoda v důsledku provedené exekuce
Dotaz

Dobrý den,

náhodou jsem díky dotazu (8.6.2009) na státní podporu za rok 2008 u stavební spořitelny zjistil, že byla vůči mě provedena exekuce, aniž bych o tom cokoliv věděl. Jedná se o následující.

V letech 2004-2005 jsem měl trvalé bydliště v Praze, v polovině roku 2005 jsem však trvalé bydliště změnil. V roce 2006 mě prý magistrát města Českých Budějovic, kde jsem dříve bydlel, upomínal písemně o zaplacení poplatku za odvoz odpadu ve výši 385 Kč. Upomínku zaslal na adresu do Prahy. Pošta magistrát informovala, že jsem se odstěhoval. V roce 2007 mi prý magistrát opět na adresu do Prahy zaslal inforamaci o exekuci. Pošta jim pro změnu sdělila, že jsem si zásilku nevyzvedl. Protože jsem nereagoval, byla 17.9.2007 provedena exekuce. Bohužel exekutora nenapadlo nic jiného, než si vzít uvedených 385 Kč + pravděpodovně nějaké poplatky z mého stavebního spoření. Protože tak učinil před uplynutím 5 let trvání stavebního spoření, přišel jsem zároveň o již přiznanou státní podporu za předchozí 4 roky spoření, tj.18 000 Kč.

Mohu se proti tomuto postupu zpětně nějak bránit? Nepovažuji ho spravedlivý, protože jsem 1) nebyl jakkoliv informován o upomínce a hrozící exekuci, i když jsem měl po přestěhování řádně nahlášeno trvalé bydliště, kde jsem se zdržoval  a 2) exekutor mi svým postupem způbobil další, dle mého názoru absolutně neadekvátní škodu, přičemž existovala celá řada dalších možností pro uhrazení pohledávky. 

Předem děkuji za odpověď.                      

 

 

Odpověd na dotaz:

Obávám se, že náprava by byla velmi těžká. Dluh zde nesporně byl a prokazatelně nebyl uhrazen. Věřitel není povinen zjišťovat si Vaše trvalé bydliště a vychází automaticky z údajů ve smlouvě či přihlašovacím formuláři apod. 

Ani zasílat upomínku není povinností. Určitě tam ale v té době muselo proběhnout i soudní řízení, podle kterého jste byl odsouzen k uhrazení oné částky.

U té škody bude opět problematické prokázat, že exekutor měl jiné, účinější způsoby pro vymožení pohledávky. Jelikož bude argumentovat, že jste si nepřebýral poštu ani nebylo možné zjistit jiné informace o Vašem majetku. Obávám se, že pokud je případ již ve výkonu rozhodnutí a rozsudek byl pravomocný, pak je určující to, že dluh skutečně existoval a nebyl uhrazen.

Pak už zbývá pouze stížnost na exekutorskou komoru, kde ovšem je skutečně velmi malá šance na to, že by mohl být exekutor nějak postižen

 

__________________________________________________________________________________

V případě zájmu o další právní pomoc mě kontaktujte na mail: mojepoplatky@seznam.cz 

Advokátní kancelář Mgr. Petr Volšík, Sokolovská 167, Praha 6 

 

 

 

 

 

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka