Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


§ 630- vrácení daru

Autor Anna
Předmět § 630- vrácení daru
Dotaz

§  630 obč. zák., kterým je umožněno zrušení právního vztahu pro případ, že se dárce domáhá vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová vůči němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy.

Dobrý den,

Obracím se na vás s prosbou o radu pro moje rodiče.

Darovali svému synovi přibližně před 25 roky svůj dům, včetně zahrady.Zůstali v domě  bydlet v přízemí a mají sepsáno věcné břemeno doživotního užívání.Nejdříve byly  rodinné vztahy  na dobré úrovni,ale posledních 15 roků se chová syn se svojí manželkou a v posledních letech dokonce i s dcerami k  rodičům v rozporu s dobrými mravy.Nejdříve  to byla ignorace vůči jejich osobě,absolutní neochota jim s čímkoli pomoci,přidalo se i slovní  napadení, zakazování návštěv.Dokonce občasné  pobývání  vnučky (která jim mimo jiné i pomáhala s čím bylo zapotřebí) řešili stížností přes právníka, na sociálním oboru, že si nepřejí,aby  je vnučka navštěvovala bez jejich souhlasu.Této dívce  (která je  mimo jiné neteří stěžovatelů) vyhrožovali,že pokud nepřestane k dědečkovi a babičce jezdit, tak se postarají o to,aby byla umístěna v dětském domově, protože občas u prarodičů přespala a nebyl u své matky.Když jednou odjížděla od prarodičů,tak ji napadla starší dcera (obdarovaných) a na autobusové zastávce jí vyhrožovala a dala facku.¨Dále vulgárně,neslušně slovně napadali i ostatní členy rodiny  .2x mě dokonce fyzicky napadl obdarovaný .Než odjeli  rodiče na dovolenou,tak požádali mě a sestru,aby jsme se jim za jejich nepřítomnosti starali o zahradu,zvířectvo a doma o květiny......Když jsem  pracovala na zahradě,přišel za mnou, abych okamžitě odešla,protože si nepřeje,abych tam byla,jinak že zavolá policii a oni mě odvedou v poutech……Řekla jsem,že tam jsem,protože jsem to slíbila rodičům.Nejdříve mě slovně napadal,pak mě chytl  a dal facku….Takovéto  napadení se opakovalo ještě o nějaký čas později, když byli rodiče doma.

Obdarovaný si postavil dům a vánocích se do něj nastěhovali,tak jsme si říkali,že bude konečně klid. Bohužel,minulý týden měli  rodiče havárii- vybouchl jim kotel na dřevo.    Štěstí v neštěstí bylo, že nikdo nebyl zrovna poblíž kotelny,ani na dvoře.

Protože tlaková vlna vybourala i zeď do chodby  k obdarovanému ,rodiče považovali za nutné ho neprodleně informovat o této události.Dva dny se marně pokoušeli o telefonní kontakt kohokoliv z jejich rodiny,ale oni nepřijali hovor. Z tohoto důvodu jsme se je pokusili kontaktovat přes známé.  Po 3 dnech se to povedlo a oni přijeli.    Místo aby byli rádi ,že se rodičům nic nestalo, tak jim nadávali a mimo jiné vyčítali,že se je pokoušeli kontaktovat přes jejich dcery.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rodiče zvažují jak dál. Je tady možnost požadovat vrácení daru…..tento postup a znění zákona je nám zcela jasné.Jen  jsme nikde nenašli informaci,jak postupovat v případě kdy obdarovaný do údržby domu investoval finanční prostředky, jakým způsobem se řeší finanční vyrovnání a jak se finanční vyrovnání vypočítá?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Byli by jsme rádi,aby rodiče měli konečně klidný podzim života. Proto by jsme se sestrou rodiče ekonomicky podpořili, aby mohli požádat o vrácení daru  a odškodnit obdarovaného za finance vložené do domu.

Byli by jsme moc rádi,kdyby jste nám poradili,jak lze věc řešit.

Děkuji za čas věnovaný našemo dotazu.

Přeji hezký den Anna Š.

Odpověd na dotaz:

Přeji příjemný den,

věc se nedá bohužel řešit jinak, než soudní žalobou. K této žalobě je třeba přidat důkazy, které dokazují chování v rozporu s dobrými mravy obdarovaného, lze i svědeckými výpověďmi, písemnými doklady apod. Samozřejmě čím více dokladů tím lépe.

Pokud bude žaloba kvalitně sestavena a bude dostatek důkazů, pak bude možné ve sporu uspět.

V případě zájmu o konkrétní právní pomoc mě kontaktujte na mail: mojepoplatky@seznam.cz

 

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka