Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Byt

Autor Jaromír Kulhánek
Předmět Byt
Dotaz

 Zdravím! Můj bratr koupil za peníze našeho společného otce byt  v bytovém domě, který původně vlastnilo město - figuruje tedy v současné době jako vlastník bytu. Budu mít v případě smrti svého otce, který v současné době byt užívá, právo byt užívat, popř. spolupodílet se na jeho pronájmu, popř. na výtěžku z eventuálního prodeje?

 

 Děkuji

Odpověd na dotaz:

Nebudete. Byt je ve výlučném vlastnictví Vašeho bratra. Nic méně hodnota nemovitosti se jakožto dar započítává do dědictví tím způsobem, že na ostaních věcech které spadnou do dědictví budete mít Vy vyšší podíl do hodnoty darovaného bytu.

Například byt má hodnotu milion korun, otec bude mít hotovost 300 tis, movité věci v hodnotě 400 tis. a automobil 400 tis., pak věci do hodnoty milionu korun získáváte vy a dělíte se teprve o hodnotu věcí, která milion přesáhne. Platí to tedy v případě, že neexistuje žádný další dědic.

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka