Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


byt

Autor Dagmar
Předmět byt
Dotaz

Dobrý den přeji, bydlíme v nájemním bytě, tyto byty jsou určeny k odkupu do osobního vlastnictví a to v termínu na podzim 2008. Nyní nám přišlo sdělení, že nám bude předáno "Oznámení o jednostranném zvýšení nájemného" a to od 01.01.2009 bez ohledu na to, zda ten byt do konce roku zaplatím a budu vlastnit, lhůta na zaplacení bytu je 6 měsíců. Můj dotaz směřuje k tomu, zda i když budu vlastníkem bytu do konce roku 2008, zda se bude na mne vztahovat zvýšení nájemného počínaje lednem 2009, když ostatní nájemníci třeba využijí lhůty 6 měsíců na zaplacení a učiní tak až v příštím roce a tudíž nebude vytvořeno sdružení společenství vlastníků příslušných jednotek. Pokud se nájemné bude muset platit až do té doby, než bude vytvořeno "sdružení vlastníků", je tudíž pro mne výhodnější byt koupit z hlediska zaplacení daně z nemovitosti až v roce 2009, abychom neplatitla tuto daň za rok 2008? A jak je to prosím v případě prodeje bytu, co se týče daňových povinností, v bytě bydlíme 15 let.

Předem moc děkuji za odpověď.

Odpověd na dotaz:

Rozhodně bych na nic nečekal a byt koupil hned jak to půjde. Co se týká povinnosti platit nájem, tak to není nijak závislé na vytvoření společenství vlastníků jednotek. Je to závislé na podepsání kupní smlouvy od tohoto data už jste totiž vlastníkem..alespoň formálně, než vlastnictví zapíše KN. Předpokládám tedy, že když smlouvu podepíšete ještě v tomto roce nebudete muset už zvýšené nájemné platit. Platit budete pouze poplatek za vklad na KN 500 Kč. a nezapomeňte podat dańové  přiznání k dani z nemovitosti

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka