Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


byt

Autor Lenka Růžková
Předmět byt
Dotaz Dobrý den měla bych dotaz zdědila jsem po otci byt který je v osobním vlastnictví. byt jsme se rozhodli prodat. jenže otec podepsal kupní smlouvu na byt 31.10.2006 ale předávací protokol o bytě je datumován k 17.12.2006. vklad do katastru byl podán 3.11.2006 a otec byl zapsán jako vlastník bytu 11.12.2006. tak nevím ke kterému datu mohu byt prodat abych nemusela platit dan z příjmu a byla splněna 2 letá lhůta. nebo pokud ho prodám dřív jestli se osvobození od daně vztahuje na použití peněz na rekonstrukci našeho vlastního bytu a do jaké časové lhůty se rekonstrukce musí provést a jak se dokladuje na FU. Mnohokrát děkuji.

Odpověd na dotaz:

Při prodeji zcela jistě zaplatíte dań z převodu nemovitostí ve výši 3 % prodejní nebo odhadní ceny bytu. Pokud prodáte byt za vyšší částku než jste koupili, pak by jste z rozdílu měli uhradit dań z příjmu ve výši 15 %. Ta lhůta osvobození je 3 letá, pokud byt užíváte a bydlíte v něm a 5 let, pokud ho neuživáte. Je zde možnost osvobození, pokud v průběhu 12 měsíců investujete peníze do jiného bydlení, vlastnického nebo družstevního. Investice lze prokázat samozřejmě fakturami s konkrétním uvedením nemovitosti na kterou byly investice vynaloženy a tyto faktury musí mít veškeré náležitosti, jako datum, datum plnění, dodavatele, odběratele, kterým musíte být vy..

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka