Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Darovací smlouva.

Autor Karel Pavlovský
Předmět Darovací smlouva.
Dotaz

V případě darování části nemovitosti (matka plnoleté  dceři darovala   ideální polovinu rodinného domu) prostřednictvím notáře. V darovací smlouvě je  údajně specifikováno, které místnosti jsou předmětem darovací smlouvy, darování bylo provedeno před delší dobou (1 rok). Musí být tento akt zaznačen v katastru nemovitostí s označením nových vlastníků? Původně majitelem celé nemovitosti byla pouze matka. Dle mého názoru by tato skutečnost měla být uvedena i na listu vlastnictví.

Odpověd na dotaz:

Zcela jistě. Dokud není dcera zapsána v katastru nemovitostí, tak není skutečným spoluvlastníkem dané nemovitosti. A darovací smlouva je jí v takovém případě k ničemu a nedává jí žádnou jistotu.

Pro zapsání do katastru nemovitostí však bude třeba definovat spoluvlastnický podíl na nemovitosti. Nelze zapsat pokoj ten a ten, nebo kuchyň..je možné zapsat pouze podíl. Např. 50 % apod. čímž se stanou podílovými spoluvlastníky.

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka