Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Dědictví

Autor Měkota Martin
Předmět Dědictví
Dotaz

Pokud má zůstavitel zájem, aby v rámci dědického řízení nedošlo mezi potomky ke sporům o neplatnost závěti a zpochybňování důvodů vydědění některého z nich , není lepším řešením rozdělit majetek nebo jeho část za života zůstavitele? 

Odpověd na dotaz:

To je zajímavá otázka,

výhodnost či nevýhodnost takového řešení je plně na konkrétním vlastníkovi. Pokud by majetek rozdělil již za života, pak defakto o něj přijde, resp. mu zůstane pouze věcné břemeno k doživotnímu užívání. V tu chvíli ale nemá jistotu co se následně s jeho majetkem stane.

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka