Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Dědictví

Autor Reinhold Lasák
Předmět Dědictví
Dotaz Dobrý den Po smrti otce, se objevil nemanželský syn, o kterém jsme neměli se sestrou ani ponětí. Po otci zůstal dvoupokojový družstevní byt. Jednání u notáře probíhalo tak, že notář určil podíl z tohoto bytu ve výši 330.000,- Kč a že jsme povinni tuto částku do půl roku tomuto člověku vyplatit, proti námitce, že tento byt nemá hodnotu 1.000.000,- Kč nám bylo notářem sděleno, že tento byt můžeme prodat určitě za víc. V tomto duchu byl učiněn zápis. Zdá se nám, že bez úředního odhadu není možné jen tak určit cenu, příčwmž vůbec není brán zřetel na náklady spojené s pohřbem ani na to, že dále platíme nájemné za tento byt téměř rok aby na bytě nevznikl dluh, který by stejně musel nabyvatel uhradit. Je tento postup správný a jak máme postupovat dále ? Děkujeme za radu

Odpověd na dotaz:

V pořádku to určitě není. Nechte si nezávisle na notáři vypracovat odhacem cenu bytu. Otázkou je, jakou výší hodnotu družstevního bytu, resp. členství v družstvu ohodnotí. S tím pak můžete následně operovat v dědickém řízení. Samozřejmě je nutné od případné částky výplaty odečíst účelně vynaložené náklady jako nájemné, náklady pohřbu, energie apod..

Pokud by jste potřebovali pomoci s konkrétním návrhem k dědickému řízení, tak mě kontaktujte na: mojepoplatky@seznam.cz

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka