Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


dotaz k nájmu bytu

Autor Iva Táborová
Předmět dotaz k nájmu bytu
Dotaz Dobrý den, ráda bych se Vás jako odborníka touto formou dotázala na následující. Bydlíme v nájemním bytě v panelovém domě. Zhruba před 6ti lety byl tento panelový dům koupen soukromníkem. Naše původní nájemní smlouvy s BD s regulovaným nájemným byly zachovány. Náklady spojené s údržbou bytu si jako vždy hradíme sami, ovšem nově jsou po nás vyžadovány i náklady za běžnou údržbu společných prostor v objektu ( výměna žárovek, výměna vstupmních dveřích, atd...). Kdo by měl a jak hradit tyto náklady za společné prostory?? Má majitel povinnost založit fond oprav? Má majitel povinnost nahradit stávající 30-ti letý výtah v objektu? Předem děkuji za Vaší odpověď. S pozdravem Iva Táborová

Odpověd na dotaz:

Rozhodně nemáte povinnost platit náklady spojené s údržbou či opravou společných prostor, protože ty jsou majetkem majitele objektu a prostředky na jejich údržbu má získávat z nájemného. On tudíž ani nemůže založit fond oprav tak jak ho známe u společenství vlastníků. Povinností majitele je také plnit všechny dané normy na své náklady..to se týká i výtahů. Pokud své povinnosti plnit nebude a tyto věci nebudou odpovídat dobrému technickému stavu a normám, pak se může dočkat správního řízení a následných vysokých pokut.

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka