Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


dotaz na poplatky za popelnice

Autor Jiří Skalický
Předmět dotaz na poplatky za popelnice
Dotaz

Existuje nějaká horní hranice pro poplatky za popelnice,kterou obce nemohou překročit.

 

Odpověd na dotaz:

je uvedena částka 500 kč na osobu. Tuto částku však lze navýšit o prokazatelné náklady na svoz a likvidaci odpadu podělenou mezi poplatníky

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka