Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


dotaz na postup MěÚ

Autor Lipovský Marek
Předmět dotaz na postup MěÚ
Dotaz

Dobrý den, chtěl bych se Vás obrátit touto cestou na zodpovězení mého dotazu. V současné době bydlím v obecním bytě, umístěném v nájemním domě. Městský úřad v Rájci-Jestřebí nyní obchází domovní důvěrníky s tím, že bude v souvisloti s přechodem analogového televizního vysílání na digitální zakoupit novou TV anténu (nyní máme společnou TV anténu) a tuto anténu nám započítají, respektive zvýší nájemné, za zakoupení, instalaci a splacení ceny antény. Dle mého názoru by poplatky a další fin. náležitosti spojené s přechodem analog na digi systém měl platit majitel nemovitosti, t.j. MěÚ Rájec-Jestřebí, a mě, jako nájemníka, by se tato skutečnost neměla nijak dotknout. Děkuji za odpověď. Marek Lipovský.

Odpověd na dotaz:

Svým způsobem máte pravdu. Pronajímatel nemůže pro Vaší vůli zvyšovat svévolně nájemné (výjimka regulované nájemné). Ani toto není důvod. Na druhou stranu pronajímatel stojí ve výhodnější pozici a je tudíž otázkou zda výše částky za anténu bude taková aby byla pro Vás neakceptovatelná, nebo zda kvůli ní půjdete s pronajímatelem do sporu. Nevím zda máte nájem na dobu určitou či neurčitou a jaké problémy Vám z tohoto důvodu mohou následně vzniknout.

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka