Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


fond oprav - penále

Autor Pavla Žáčková
Předmět fond oprav - penále
Dotaz

Dobrý den,

jsem jedním ze spoluvlastníků podílu k obytného domu. Schválili jsme si správce, domovníka a pokladníka, také domovní řád  a tzv. dozorčí komisi. Máme založen účet v bance a vedeme pokladní knihu, tedy jednoduché účetnictví. Nejsme vedeni jako právnická osoba - sdružení nájemníků. Odsouhlasili jsme si také fond oprav a výši částky dle velikosti bytu v m2, ze kterého platíme drobné opravy, splátky úvěrů, poplatky daně apod. Bohužel jsou mezi námi i neplatiči. Rádi bychom zavedli nějaké penále - úrok z prodlení. Podle kterého zákona nebo vyhlášky se máme řídit?  A popř. jak se zachovat, když se penále minou účinkem? Obrátit se na soud - exekuce?

Odpověd na dotaz:

Zde se nebude jednat o úrok z prodlení ale o poplatek z prodlení ve výši 0,25 % denně. Doporučil bych uzavřít kolektivní smlouvu, kde by se všichni spoluvlastníci zaručili, že budou platit řádně a v případě prodlení zaplatí takové a takové pokuty. Tam si je můžete stanovit dle svého uvážení.

Určitě je na místě nečekat a žalovat, protože úroky nabíhají už od splatnosti, takže se jedná o další nátlakový prostředek na dlužníka.

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka