Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Koupě družstevního bytu

Autor M. Machů
Předmět Koupě družstevního bytu
Dotaz Dobrý den dovoluji si poprosit o Vaši radu. V současné době zvažuji koupi družstevního bytu. Prodávající je muž, který je již několik let rozveden. Problém je v tom, že členská práva k bytu jsou napsána na něj a jeho ex-manželku. Žádné majetkové vypořádání mezi nimi neproběhlo. Bývalá manželka se odstěhovala ke svým rodičům a tento muž zůstal bydlet v bytě, kde s ním několik let žily i jeho dvě děti. Vztahy mezi bývalými manželi nejsou zrovna dobré, a tak se tento muž snaží prodat byt bez vědomí své exmanželky s argumentací, že ona už tam stejně dlouho nežije a že ji nějakou část získaných peněz dá. Tento prodávající bytu usuzuje tak, že stačí, když se členská práva k bytu převedou z jeho osoby na mě. Já se ale obávám, že bude nutna taky přítomnost a souhlas jeho exmanželky ve věci převodu členských práv. Další problém představuje, že tento muž má dvě plnoleté děti, a ty jsou nahlášeny k trvalému pobytu v tomto bytě, i když v něm nežijí. Mohla by tato skutečnost pro mě v případě koupě tohoto bytu představovat nějakou nesnáz? Prosím tímto o Vaši radu. Děkuji. S podravem Marcela Machů

Odpověd na dotaz:

Dobrý den,

v prvním případě máte pravdu. U převodu není nutnost přítomnost manželky, ale je nutné aby alespoň podepsala a nechala ověřit podpis po dohodou o převodu členských práv. Je tam totiž společný nájem manželů v družstevním bytě. A prodávající neudělal nic pro to, aby jeho bývalá manželka byla vyškrtnuta.

Bez jejího souhlasu by správně ani družstvo nemělo převod uskutečnit. V případě že by se to uskutečnilo, by mohl družstvu vzniknout problém.

Další věc o existenci trvalého bydliště dětí nemá žádnou důležitost. Trvalý pobyt neopravňuje nikoho k užívání bytu bez užívacího titulu, tedy bez smlouvy. Takže to by určitě problém nebyl.

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka