Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


majetkové vyrovnání

Autor Hornych Milan
Předmět majetkové vyrovnání
Dotaz

byl jsem 5 let ženatý. Během manželství jsem na manželku bezúplatně převedl dům č.p.53 polovinou i s pozemkem  p.č. 168 pod tímto domem. V době převodu byly k domu základy a zákl.deska přístavby na p.č. 27/1.(na katast.úřadu veden jako můj pozemek). V darovací smlouvě však není uvedeno toto příslušenství, ani v odhadu pro bezúplatný převod . Takže předmětem bezúplatného převodu je pouze dům 53 vč.pozemku domem zastavěným. Na základové desce vznikl během manželství dům prokazatelně z 85% mých finan.prostředků(dědictví,vklady po rozvodu). Během manželství jsem přístavbu stavebně oddělil. Po kolaudaci bude mít samostatné číslo popisné. Projekt i základová deska vznikly před manželstvím. Bývalá manželka má prokazatelně pouze fin.účast polovinou z 15%(společná půjčka 200tis.na stavbu). Je tato stavba SJM. Jak bude probíhat dělení. Nabízel jsem větší částku,než byl vstup bývalé manželky,ale byl jsem odmítnut. Byl soudně řešen podobný případ a jak.

Odpověd na dotaz:

Dobrý den,

na soudní řešení bych se nerad odvolávala, protože soudy v ČR rozhodují skutečně různě. Ale být na Vašem místě, pojal bych to jinak. Pohrozte Vaší manželce že budete požadovat vrácení daru, který jste jí poskytl v podobě poloviny domu, z důvodu jejího hrubého a nemorálního chování vůči Vaší osobě. Občanský zákoník tuto možnost dává a pro ní by to znamenalo poměrně velké riziko.

Jinak je otázka prokazování, kdo jaké finanční prostředky do stavby vložil. Samotná stavba je samozřejmě součástí SJM, na druhou stranu si můžete zvýšit svůj podíl při případném vypořádání o prostředky, které jste prokazatelně vložil z prostředků ve svém výhradním vlastnictví.

Pokud by jste potřeboval konkrétní pomoc či další informace, kontaktujte mě na mail: mojepoplatky@seznam.cz

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka