Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Navýšení ceny

Autor Jitka
Předmět Navýšení ceny
Dotaz

Dobrý den,

nechala jsem si namontovat okna. Na faktuře se objevilo navýšení ceny o několik set, že v průběhu montáže vznikly vícepráce. O tom, že pracovník firmy provádí vícepráce jsem informována nebyla, tedy jsem nebyla informována ani o navýšení ceny. Navýšení jsem se dozvěděla až na konečné faktuře. Firma tvrdí, že mi na místě nemohli vypsat papír o vícepracích, protože pracovníci neměli dostatečný prostor k vytvoření dokumentu o vícepracích. Během montáže jsem několikrát hovořila s člověkem, zařízujícím tuto montáž, přesto mi nesdělil, že cena bude navýšena, že pracovník provádí vícepráce. Firma tvrdí, že protože zrovna probíhala montáž, tak tento pracovník, se kterým jsem několikrát v té době hovořila, mne o navýšení ceny informovat nemohl. Byla samozřejmě uzavřena smlouva. Měla bych uhradit něco, o čem jsem dopředu nebyla informována, co jsem se vlastně dozvěděla až z konečné faktury a co není uvedeno ve smlouvě?

Děkuji.

Jitka

Odpověd na dotaz:

zde opravdu záleží na ustanovení smlouvy, zda tuto možnost nějak upravuje či ne. Pokud ne, tak na vyšší plnění má firma nárok pouze v případě, že na zvýšení ceny zákazníka upozorní a ten s tím projeví souhlas. Rozhodně také chtějte vědět přesný rozpis prací za které se vyšší cena platí a zda tyto dodatečné náklady nemohly být známy už dopředu.

Záleží tedy na výši požadované částky. Vy by jste ale rozhodně měli zaplatit cenu se kterou počítala původní objednávka. Pokud s navýšením nesouhlasíte, pak neplaťte pouze tuto částku a podejte jim písemně doporučeně vysvětlení proč s navýšením nesouhlasíte a proč ho odmítáte. Bude pak už jen na firmě zda se obrátí na soud či ne, zda jí to zato bude stát. Bez znalosti konkrétních ustanovení smlouvy ale nejsem schopen říci jaké máte šance.

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka