Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


neodvedená část daně z příjmu

Autor Libuše Juščíková
Předmět neodvedená část daně z příjmu
Dotaz

Dobrý den, zpracovávám mzdy pro jednu malou organizaci, v únoru jsem neodvedla zálohovou daň Fin. úřadu Kč 1400,-.(zjistila jsem při kontrole) Nyní daň byla odvedena. 278 dní jsem tedy dlužila FÚ výše uvedenou částku .Úrok  z prodlení podle §63 zákona o správě daní v odst. 2) praví, že úrok z prodlení se odvíjí od repo sazby ČNB. Jaká je prosím tato sazba v r. 09 a jak se úrok z prodlení vypočítá? Děkuji za zprávu a zdravím   Juščíková

22.11.2009.

Odpověd na dotaz:

Dobrý den,

aktuální repo sazbu i další sazby čnb najdete na jejich internetových stránkách www.cnb.cz

obecně se úrok z prodlení stanoví jako výše základní repo sazby zvýšené o 7 procent ke každému prvnímu dni v pololetí.

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka