Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Neplatič v SVJ

Autor Šrejmová
Předmět Neplatič v SVJ
Dotaz

Dobrý den !

V domě máme chronického neplatiče , již 4 roky za nic neplatí. Nyní nás tíží jeho neplacení za vodné. Je možné tomuto neplatiči odpojit přívod pitné vody do bytu? Technicky je to bezproblémů. Nic jiného nám nezbývá, občansko právní cestou se dluh nepodařilo od něho získat.  Žádný majetek to exekucích již nemá Jak máme dále postupovat ?

Odpověd na dotaz:

První věcí je vypnout přívod vody. Předem ho na tuto skutčnost ale písemně upozorněte. Současně s tím je třeba podat žalobu, aby to proběhlo co nejdřív. I když má již nějaké exekuce, může se t ato škoda v případě nahradit z případného prodeje nemovitosti. Je však třeba, aby jste právní kroky podnikli co nejrychleji.

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka