Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


nesvéprávný otec

Autor Lucie Regerová
Předmět nesvéprávný otec
Dotaz

Dobrý den,

prosím o radu v mé složité situaci.

Můj otec měl před 2 lety mozkovou mrtvici, bohužel jeho poškozní mozku je natolik rozsáhlé, že není schopen komunikovat a není schopen vnímat věci okolo jako ostatní a přemýšlet nad reálnými věcmi. Otec má dohromady s matkou nemovitost a další nemovitost je výlučně v jeho vlastnictví, matka ovšem podepsala za něj plnou moc a disponuje s jeho majetkem jak se jí zachce. Nemovitosti mi dva roky pronajímá (využíváme je s manželem k podnikání) a teď se rozhodla mi nemovitost nabídnout k prodeji. Chtěla bych se zeptat jestli nemám nárok na majetek otce nebo jeho část, kterého zbavila svéprvnosti díky jejím známostem na uřadech.A disponuje s ním. Vím o tom že tatínek není schopen se ani podepsat, natož že by někdy souhlasil s jejím jednáním vůči nám.

Děkuji za radu

Odpověd na dotaz:

Dobrý den

zde vidím jen těžko nějakou možnost obrany. Vaše matka je jako manželka v podstatě částečným vlastníkem celého majetku, jako taková má možnost s ním disponovat a to i sama. Jedná se o majetek ve společném jmění manželů a tak jí náleží právo nemovitosti užívat i nakládat s nimi.

Navíc i v případě sporu, lze předpokládat, že prodej nemovitostí více svědčí zájmům nesvéprávného, protože matka, která se o něj stará může tvrdit, že peníze budou použity i pro jeho potřeby a ošetřování.

Takže z mého pohledu tam moc šancí skutečně není

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka