Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


odměna notáře v dědickém řízení-splátkový kalendář

Autor Nechvíle Petr
Předmět odměna notáře v dědickém řízení-splátkový kalendář
Dotaz

Dobrý den,

mojí matce, jako jediné dědičce po otci (se sestrou jsme dědictví přijali, ale přenechali je celé matce), byla notářkou vyměřena k úhradě odměna notáře ve výši zhruba 16 tisíc korun. vzhledem k tomu, že předmětem dědictví není žádná hotovost a matka jako důchodnkyně nemá rozhodně uvedenou sumu k dispozici chci se dotázat, jaké možnosti má ohledně sjednání plátkového kalendáře. Zajímají mě samozžejmě výše splátek a s tím související délka splácení. Vím, že žádný předpis pro toto není, nicméně spoléhám na vaše zkušenosti, jaké jsou obvyklé hranice únosnosti a přijatelnosti.

Děkuji a přeji hezký den

 

Odpověd na dotaz:

Je zřejmé, že notář má na tento poplatek nárok.. Je už pak věci dohody, mezi vámi a notářem, zda na splátky přistoupí. Je samozřejmé, že z takového kroku ale nebude moc nadšený. Přidávají se totiž další problémy, protože notář musí uhradit DPH, přestože ještě nedostal zaplaceno, přidává mu to další práci, za kterou již není zaplacen, protože splátky musí sepsat, vypracovat dohodu, a následně to může být příležitost pro neplatiče.

Dovedl bych si přestavit, že by notář byl ochoten přistoupit na tři splátky apod..ale skutečně záleží na osobě notáře a možné dohodě

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka