Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Originál a ověřená kopie

Autor Jaroslava Štěpánková
Předmět Originál a ověřená kopie
Dotaz

Dobrý den,

měla bych dotaz ohledně úředně ověřené kopie. Nahrazuje tato plnohodnotně originál písemnosti? Konkrétně mi jde o náš případ, kdy soud vydal usnesení ve věci dědictví. Součástí tohoto byla i členská práva v bytovém družstvu. Soud toto usnesení poslal zákonným dědicům, což je můj manžel a švagrová.

Nechali jsme tudíž udělat několik kopií, ověřených na Obecním úřadu a tyto jsme pak dávali jako přílohu různým též dotčeným organizacím a orgánům - např. plynárny, odběr elektřiny, Česká pošta apod. Všichni ověřenou kopii akceptovali a požadované změny bez prodlení učinily. Výjimkou je předseda bytového družstva, který tvrdí, že v této věci je i on, resp. družstvo zúčastněnou osobou a tudíž i jemu náleží jeden originální výtisk přímo od soudu. Dokud jej neobdrží, nehodlá přepsat nájemní smlouvu na byt na dědice.

Má pravdu on nebo my, když mu tvrdíme, že ověřená kopie je plnohodnotným dokumentem, na jehož základě lze nájemní smlouvu přepsat?

Můžete mi prosím tento dotaz zodpovědět, popřípadě s odkazem na právní předpis, který toto upravuje?

Mnohokrát děkuji. Štěpánková 

Odpověd na dotaz:

Dobrý den,

pravdu máte jednoznačně Vy. Ověřená kopie je svými právními účinky rovna originálu. Pokud předseda družstva odmítá byt přepsat, což se jedná v podstatě o obstrukci, měli by jste podat žalobu na družstvo a přepsání, na které máte nárok, se domáhat.

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka