Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Podnájemní smlouva

Autor Roman Černý
Předmět Podnájemní smlouva
Dotaz

Prosím o radu. Pronajal jsem své pozemky zemědělské akciové společnosti, která je má využívat pouze k zemědělské činnosti. Jen po mém písemném souhlasu je smí využívat k jiné činnosti. Společnost tyto pozemky bez mého vědomí podnajala podnájemní smlouvou za úplatu na soukromou akci. Ve smlově mezi mnou a společností se jasně praví, cituji,nájemce se zavazuje na pronajatých pozemcích hospodařit s péčí řádného hospodáře, neužívat je k jiným než sjednaným účelům, to je provozování zemědělské výroby. Použít pronajaté pozemky k jinému než sjednanému účelu může nájemce jen s výslovným souhlasem strany pronajímající.Když jsem společnost zažaloval po naprosté aroganci a nekomunikaci na bezdůvodné obohacení, tak se s touto mojí žalobou soudce neztotožnil. Vím, že společnost zřejmě může tyto pozemky podnajmout jinému, protože smlouva jí to přímo nezakazuje, ale tyto pozemky byly podnajaty za astronomickou sumu na akci, která nemá se sjednaným účelem , to je zemědělská činnost vůbec nic společného, nehledě, že touto činností došlo k devastaci pozemků, kdy se na pozemcích zakopávala bagrem vojenská technika. Nemusí mne nájemce o takto uzavřené smlouvě informovat, o této podnájemní smlouvě jsem se dověděl čistě náhodou a není taková smlouva neplatná. Děkuji za radu.

Odpověd na dotaz:

Určitě tam nebude možné požadovat bezdůvodné obohacení, protože to by mohl vyžadovat pouze ten kdo skutečně plnil, ale určitě tam máte možnost z důvodu porušení ustanovenínájemní smlouvy od této smlouvy okamžitě odstoupit.

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka