Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Převod bytu

Autor Zdenka Bezdíčková
Předmět Převod bytu
Dotaz

Dobrý den,můj dotaz se týká převodu bytu z matky na syna,chtěla jsem se dovědět co vše je potřeba pro převod zařídit ,aby byla smlouva platná a právně v pořádku.Předem moc děkuji.

Odpověd na dotaz:

Smlouva musí obsahovat povinné náležitosti:

tedy určení prodávajícího a kupujícího, vč. rodného čísla, trvalého bydliště apod.

Přesné určení nemovitosti či bytu, včetně podílu na společných částech!

Kupní cenu / pokud půjde o darování, tak musíte nechat udělat odhad ceny nemovitosti

A datum uzavření smlouvy

Bude třeba alespoň 5 výtisků smlouvy. Z toho jedna, která se dá na KN musí mít ověřené podpisy.

Pokud chcete mít jistotu, pak nezbývá než se obrátit na právníka, nebo člověka který má s tímto zkušenosti

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka