Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Úhradu rozdílu při výměně družstevního bytu

Autor M. Machů
Předmět Úhradu rozdílu při výměně družstevního bytu
Dotaz Dobrý den, děkuji za dnešní odpověď. Jak jsem zjistila, formulář "Smlouvy o převodu členských práv a povinností" je k dispozici na bytovém družstvě. Bytové družstvo požaduje při převodu členskách práv ověřené podpisy. V této věci by tedy neměl být problém. Je ale potřeba ošetřit samotné předání peněz. Bývalí manželé, od nichž mám družstevní byt kupovat, jsou ve finanční tísni (což dokládá i skutečnost, že je dluh u bytového družstva), a tak vlastně z mých peněz bude zaplacen dluh, který vede bytové družstvo a pochopitelně musím zaplatit i rozdíl mezi hodnotami bytů, který není malý. Protože jsem svobodná matka malé školačky a co si vydělám a našetřím, to mám, taky nechci nic riskovat, a usuzuji, že předání peněz by se mělo uskutečnit na základě smlouvy. Z toho důvodu bych Vám byla moc vděčna za případnou radu či nějaký vzor Smlouvy o složení zálohy. Děkuji mnohokrát a přeji hezký den. M. Machů

Odpověd na dotaz:

Hezký den,

kvůli předání peněz stačí jednoduchá smlouva typu..paní....předala dne .....částku ve výši.............. v hotovosti, jako doplatek rozdílu v hodnotě bytů......................................a .........................., které mezi sebou účastníci vyměňují. 

Oba účastníci prohlašují, že dohoda o výměně byla uzavřena ze svobodné vůle účastníků a předáním výše uvedené finanční částky nemají mezi sebou žádný pohledávek a závazků.

Podpisem této smlouvy potvrzuje pan............, že smluvenou částku v plné výši převzal.

V..............., dne.................

podpisy

 

Předání peněz a podpis této smlouvy doporučuji ve stejné chvíli, kdy se budou podepisovat smlouvy o převodu členských práv a povinností 

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka