Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Vyklizení bytu

Autor Tihlaříková
Předmět Vyklizení bytu
Dotaz

Dobrý den,

můj nevlastní otec zemřel . Byl vdovec, bezdětný a již bez příbuzných. Nezanechal žádnou závěť ani majetek. Moji  matku si vzal až v důchodovém věku (ta již zemřela) a neosvojil si mě. Žil v nájemním bytě sám. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jsem se ujala obstarání pohřbu. Mám také povinnost vyklidit byt a předat jej pronajímateli? Jak mám v této situaci postupovat ?

Děkuji za odpověď

Odpověd na dotaz:

Dobrý den,

pokud jste se zemřelým nežila ve společné domácnosti , tak nemáte na přechod nájmu bytu žádný nárok. Je tedy třeba byt po zemřelém vyklizený předat pronajímateli.

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka