Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


výpověď nájmu

Autor Renata Černá
Předmět výpověď nájmu
Dotaz

V našem domě máme nájemníka v bytě se smlouvou na dobu neurčitou. K 1.10.2007 jsme mu doručili dodatek ke smlouvě o navíšení nájemného. Náš nájemník  dodatek podepsal a od 1.1.2008 měl začít platit višší nájemné. Doposud  však platí  původní částku která je nižší nežli nový předpis který podepsal. Dluží tak zvíšené nájemné za čtyři měsíce.

Chceme se zeptat jestli mu můžeme dát výpověď z nájmu pro hrubé porušení nájemní smlouvy a tudíž bez nároku na náhradu. Také bychom uvítali radu jak v  tom postupovat.

 

Děkujeme a přejeme pěkný den Černí

Odpověd na dotaz:

Určitě. Neplacení nájmu je jeden z výpovědních důvodů.

Před tímto krokem bych však doporučoval následující:

1) Ještě jednou nájemníka písemně vyzvat k zaplacení nájemného

2) Podat žalobu na plnění, mimo samotný nájem totiž vysoudíte ještě 0,25 % poplatku z prodlení denně.

3) V tu chvíli bych doporučoval podat žalobu na vyklizení bytu

 

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka