Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


zrušení podílového vlastnictví

Autor Helena Vojtíšková
Předmět zrušení podílového vlastnictví
Dotaz

     Před patnácti lety jsme si u okresního soudu v Českém Krumlově nechali s manželem zrušit bezpodílové spoluvlastnictví manželů-nechali jsme si rozdělit majetek.

Důvodem bylo moje podnikání, kdy jsem po loupeži v objektu podnikání začala mít problémy.. a nechtěla jsem, aby se mé problémy dotýkaly také  rodiny.

     Od roku 1995 již nepodnikám, závazky mám vyrovnány a vzhledem k našemu věku by bylo vhodné, abychom s manželem měli opět společný majetek.

     Poraďte mi, prosím, jaký máme zvolit postup, abychom vše vrátili do původního stavu, t.j. abychom měli opět bezpodílové spoluvlastnictví.

 

     Mockrát děkuji,

Helena Vojtíšková, Malšín 55, 38273 Vyšší Brod

 

 

Odpověd na dotaz:

Poradím Vám nejjednodušší způsob. U notáře nechte udělat notářský zápis o rozšíření společného jmění manželů, které si můžete rozšířit podle potřeb. Zahrnout do něj nemovitosti, budoucí příjmy..

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka