Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Dědické řízení

Autor Lenka Trávníčková
Předmět Dědické řízení
Dotaz

1) Pokud dcera (má matka) zemřelého převedla svůj podíl dědictví na syna zemřelého (svého vlastního bratra), je možné, abych se já jako vnučka zemřelého, ucházela o tento podíl dědictví, který moje matka převedla na strýce? Příp. mám "právo" být také účastníkem
dědického řízení (byť dodatečně se přihlášivšího)nebo pouze matka se svým bratrem jako děti zesnulého? A jaký podíl případného dědictví by mi podle zákona náležel? - řízení ještě nebylo ukončeno a má matka s tím souhlasí.
2) Bylo zjištěno, že vdova po zemřelém (jeho 2. žena - ne matka výše uvedených sourozenců) vlastní vkladní knížky (nyní zablokované) - tudíž jsou pravděpodobně napsané na zemřelého nebo na oba dva- které však neuvedla ve svém návrhu na vypořádání dědictví. Jakož
ani žádné jiné finance, pouze vybavení bytu. Toto je mi silně podezřelé, ale paní notářce nebylo. Ta nám sdělila, že si máme zjistit sami,ve kterých ústavech tyto knížky jsou a kolik je na nich příp. financí, že to není její práce. Jak tedy postupovat, aby došlo k zahrnutí i
tohoto majetku do dědického řízení? Na koho se obrátit, když notářka ani vdova nechtějí výši hotovosti ani další informace o těchto knížkách poskytnout? (proč jsou tedy zablokovány, když se s nimi "nepracuje" v dědickém řízení?
3) Kým má být odhadnuta a potvrzena výše majetku zemřelého, a není-li tak učiněno (v zápise z dědického řízení není žádný podpis
odhadce ani datum provedeného odhadu), na koho se mohou pozůstalí obrátit? Notářka nám oznámila, že soupis majetku předložila sama vdova- notářka sepsaný majetek ani jeho cenu nijak nekontrolovala-nebyla v bytě, ve kterém se tyto sepsané věci nacházejí. Je tento
postup přípustný? A co mohou dělat ostatní pozůstalí?
 4) Mohu si ověřit existenci závěti zesnulého jiným způsobem, než přes notáře pověřeného dědickým řízením? Řečeno bylo pouze, že žádná závěť neexistuje. Zesnulý ale za života naznačoval, že ji hodlá sepsat.Nebyl předložen ani písemný materiál, ve kterém by bylo zapsáno, že zjišťování existence závěti bylo paní notářkou provedeno. Děkuji za Vaše odpovědi.

Odpověd na dotaz:

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka