Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Dotaz - dluhy ze Smlouvy o dílo

Autor Luděk Konečný
Předmět Dotaz - dluhy ze Smlouvy o dílo
Dotaz

Dobrý den, obraím se na Vás se žádostí o radu. V roce 2007 byla dokončena výstavba našeho rodinného domu na základě Smlouvy o dílo. Byla to kompletní dodávka na klíč od jediného dodavatele - fyzické osoby podnikatele. Jelikož se po předání díla objevily závady, začali jsme je u tohoto dodavatele reagovat písemně  doporučenou poštou a telefonicky. Dodavatel bohužel nereagoval. Vše dospělo k situaci, kdy v srpnu 2008 proběhlo jednání obou stran za úúčasti právních zástupců. Zde byl dohodnut postup a vymezeny závažné závady, které měl dodavatel odstranit na své náklady do stanoveného termínu. Bohužel se tak nestalo a nyní náš právní zástupce podal žalobu na dodavatele díla k odstranění závad. Jelikož soudní řízení trvají delší dobu, jednou za čas dodavateli pošleme další výzvu k odstranění závad doporučeným dopisem a seznámíme jej s aktuální dlužnou částkou za smluvní pokuty, vyplývající ze Smlouvy o dílo. 

Zajímá mne jedna věc - existuje předpoklad, že dodavatel bude odsouzen, ale nevíme, kdy své povinnosti z rozsudku splní. Kromě žaloby na odstarnění závad jsme chtěli podat žalobu na náhradu sankcí ze Smlouvy o dílo. Dodavatel je v takové situaci, že na svém majetku má uvalena zástavní práva, exekuce a jiná omezení. Nevíme tedy, zda naše pohledávka bude vymožitelná. Proto uvažujeme o postoupení respektive prodeji pohledávky jinému subjektu. Lze takovouto pohledávku postoupit nebo prodat?  Děkuji za odpověď. Luděk Konečný

Odpověd na dotaz:

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka