Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


dotaz ohedně daně z převodu nemovitostí

Autor eduard parma
Předmět dotaz ohedně daně z převodu nemovitostí
Dotaz
 
Dobrý den,
 
mám dotaz ohedně daně z převodu nemovitostí. S manželkou jsme se dohodli,  že se rozvedeme za využití § 24a) zákona o rodině. Jako předpoklad takovéhoto rozvodu "dohodou" manželů je i písemná smlouva s úředně ověřenými podpisy účastníků upravující pro dobu po rozvodu vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení a případnou vyživovací povinnost.
 
Dozvěděl jsem se informaci, že je z hlediska daňových lepší před rozvodem vypořádat naše společné jmění, tedy rozdělit si majetek, protože v tomto případě se neplatí daň z převodu nemovitostí.
 
Máme s manželkou ve společném jmění dva byty a dohodli jsme se, že jeden byt se stane výlučným vlastnictvím manželky a druhý byt zůstane ve výlučném vlastnictví mně. Tržní hodnota obou bytů činí cca 5 milionů korun a tak jistě uznáte, že daň z převodu nemovitostí ve výši 3% není zanedbatelnou položkou. Oba byty jsme nabyli za trvání manželství. Není mi jasné, proč by se měla v případě našeho rozvodu a vypořádání majetkových poměrů platit daň z převodu nemovitostí, když se jedná pouze o rozdlení majetku, zatímco za zrušení SJM před rozvodem by se daň z převodu nemovitostí  neplatila.  V obou případech jde o bezúplatný převod.
 
Děkuji za Vaši odpověď
 
 
Eduard Parma
 

Odpověd na dotaz:

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka