Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Exekuce

Autor Mrázková Lenka
Předmět Exekuce
Dotaz Dobrý den, v roce 1997 získal můj bývalý přítel trvalý pobyt v ČR za účelem sloučení rodiny(máme spolu syna), jenže vztah záhy skončil a on odcestoval zpět domů, kde pobýval až do roku 2003. V tomto roce přicestoval zpět a pracoval u zahraniční firmy, která za něho začala platit zdrav. pojištění a tím pádem mu VZP vyměřila dluh na pojistném od r.1997 - 2004 ve výši cca 46.000,- Kč a k tomu penále ve výši cca 57.000,- Kč, přitom zde nežil a neměl ani kartičku pojištěnce. O prominutí penále zažádal okamžitě a v roce 2005 mu byl umožněn splátkový kalendář. Jenže ztratil zde práci a opět tedy odcestoval zpět do své vlasti. Já jsem za něho platila dále splátky, které mi jednou ročně posílal. Splátky jsem platila pravidelně a včas, nidky jsem neopomněla. Jenže minulý měsíc jsem našla na schránkách dopis (poslaný obyčejně) na jeho jméno, že byl k soudu podán návrh na zabavení movitých věcí vzhledem k blížícímu se uplynutí marné lhůty ) Doplatila jsem tedy zbývajích 12.804,-Kč a byla řádně odeslána původní žádosto prominutí penále. Mohu se tedy obávat exekuce, když zde přítel nežije a já jsem již požádala o zrušení jeho trvalého pobytu na naší adrese?

Odpověd na dotaz:

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka