Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


exekuce

Autor Laštovička
Předmět exekuce
Dotaz

Byl jsem překvapen, že i v době spácení dluhu byl na můj majetek  podán návrh na exekuci. Byl jsem v prodlení 17 dnů, udivil mě rychlý postup soudu ve spojení se soudní exekutorkou.Návrh na nařízení exekuce podán na OS 27.12.07usnesení o exekuci na majetek vydáno 8.1. 2008 (a to byly mezi tím svátky!). Než jsem dostal "vyrozumění" od soudního exekutora, bylo vše cca 3 týdny zaplacené! Oprávněná věděla o úhradě, přesto bylo dále pokračováno v exekuci,-zaplombována nemovitost. Vím že exekutoři můžou k uspokojení použít cokoli,ale nehraničí toto s dobrými mravy a pod. Možná s podáním stížnosti na exekutora na Exekutorskou komoru. Proti usnesení o nařízení ekekuce jsem podal odvolání, ale zatím se nic neděje. Vše bylo zaplacené už i v době, když soudní exekutor psal exekuční příkaz. nejedná se zde o neoprávněnou exekuci, vždyť oprávněná měla informovat o skutečnosti že je částka uhrazena soudního exekutora-kterého si zvolila.Co mohu podniknout jako další kroky, jednalo se o dlužné alimenty které mě soud spočítal zpětně (bohužel špatně) ale již nebylo odvolání-protože se jednalo u druhé distance. Děkuji za pár informací. Laštovička

Odpověd na dotaz:

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka