Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Jak nejlépe naložit s bytem

Autor zedníčková
Předmět Jak nejlépe naložit s bytem
Dotaz

Prosím o radu, jak optimálně a co se týče "poplatků"  a daní  naložit s bytem.Otec je velmi nemocen,bylo zjištěno, že má spoustu dluhů a jediný majetek-neudržovaný a zdevastovaný malý byt v družstevním vlastnictví. je trvale hospitalizován a do bytu se již v žádném případě nevrátí. Návrh na zbavení způsobilosti k právním úkonům je v jednání. Prosím o radu, jak nejlépe a možná vzhledem k dluhům co nejrychleji převést práva a povinnosti k bytu a případně z jistě malé částky uhradit část dluhů. Domnívám se, že mám tři možnosti - 1. Počkat na dědické řízení, vzhledem k onemocnění otce - stařecká demence, to může ještě dlouho trvat a náklady na byt - nájem a energie stojí také mnoho peněz (omlouvám se, že to píši tak pragmaticky), 2. zařídit darování bytu dvěma potomkům (je to možné na oba nebo jenom na jednoho?), pak tedy jaké daně a poplatky se hradí, pokud by byla práva a povinnosti k bytu převedena námi dětmi?, 3. po vyřízení zbavení způsobilosti...jménem otce převést práva a povinnosti k bytu (bydlí tam mnoho let), zaplatit potřebné částky - daň apod.(jaké) a uhradit dluhy. Možná zmíníte, že v rámci snížení výdajů za byt by bylo možno jej pronajmout, ale družstvo s námi odmítá (a je to tak v pořádku) jednat nebo poskytovat informace či doklady k nahlédnutí a domnívám se, že by s pronájmem bytu nesouhlasilo. Velice děkuji za radu. Zedníčková

Odpověd na dotaz:

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka