Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


nespokojenost s Vaší právní poradnou.

Autor Karel Pavlovský
Předmět nespokojenost s Vaší právní poradnou.
Dotaz Vážení, Vaše právní poradna pracuje na principu "ptejte se co chcete, my Vám odpovíme na to co chceme". Dlužíte mi odpověď na následuijící dotazy, které jste obdrželi, já však Vaši odpověď ne. Domnívám se, že Vámi anoncovaná poradna neplní svůj účel. 1. Zdravíme Vás, obdrželi jsme Váš dotaz následujícího znění, v nejbližší době se pokusíme na něj odpovědět. Předmět: ústavní stížnost Dne 3.12.2008 jsem Vám zaslal následující dotaz, od té doby jste mi neodpověděli, proběhl soud pro zmatečnost a soud soud na obnovu řízení. Oba moje návrhy byly zamítnuty (tak jak jsem předpokládal), mám takový dojem, že soudci drží \"při sobě\". Vás jsem se dotazoval,jaké jsou termíny pro ústavní stížnost, kolik to stojí a v jakých termínech ji musím podat. Rozsudek musím se před ústavní stížností odvolat ke KS, i když už vím jaký bude výsledek. Přepisuji celý můj dotaz ze 3.12. a doufám, že mi odpovíte. Zdravíme Vás, obdrželi jsme Váš dotaz následujícího znění, v nejbližší době se pokusíme na něj odpovědět. Předmět: poplatky za podání ústavní stížnosti Popíši ve stručnosti celou kauzu. Při odchodu do důchodu mi nebyla vyplacena podstatná část stimulační složky manažerské smlouvy. Na doporučení právníků odborové organiza KOVO jsem podal žalobu, zastoutpení před soudem však odborová organizace zamítla, takže jsem pracoval většinou sám, za dozoru zkušeného právníka, ne však advokáta. Kauza u OS měla 3 stání, posuzovala se jako nevyplacení nárokové složky mzdy, úkoly z manažerském smlouvy jsem splnil, ale před posledním stáním změnila soudkyně charakter stimulační složky na nenárokovou (viz dále). Byl změněn senát obě jeho členky. Na začátku prvního stání vyhlásila soudkyně, že se věc bude projednávat jako dokazování nárokové složky, tam jsem dokázal, že všechny úkoly jsem splnil, o tom bylo 2.stání. Pak s novým senátem na začátku třetího stání vyhlásila, že mění názor a z nárokové složky mzdy se stala složka nenároková, takže spor jsem prohrál. Před posledním stáním se nové přísedící bavily před soudní síní takto :\\\" Také ses o dnešním jednání dozvěděla až dnes\\\", Odpověď \\\"Před chvílí\\\". Seznámení s kauzou, která v té době měla cca 250 listů ve spisech trvalo cca 10 minut a to přísedícím stačilo včetně pochopení dosti složitých výkazů pro hodnocení prémií. Nenároková složka má tu kouzelnou vlastnost, že záleží pouze na stanovisku vedoucího a soud nemusí nic prokazovat, což je také v rozsudku napsáno, že soud nemá čas se tímto dokazováním zabývat. I když zde opět můj tehdy vedoucí potvrdil, že jsem úkoly splnil a to písemně, proč mi byla krácena stimulační složka jsem se nedozvěděl, neboť se z jedenání omluvil. Toto potvrdil i Krajský soud tím, že prohlásil, že konstatování o změně senátu uvedené v protokolu stačí a soud prvního stupně nic neporušil. Dovolání není možné, neboť žalovaná částka nepřesahuje 20 tisíc Kč. Podal jsem proto žalobu na obnovu řízení pro nové důkazy (úkoly byly zadány dle směrnice, která vyšla až po mém odchodu do důchodu) a pro zmatečnost, nesprávně obsazený soud (existuje judikát R -51/200, dle něhož se za vadu řízení považuje změna jedné přísedící, zde byly změněny obě a měly naprostou neznalost o problému). ... Překvapilo mě, že kauzu soudí již uvedená soudkyně, ta nařídila jednání, podal jsem stížnost pro její podjatost, jednání bylo sice zrušeno, zda mé stížnostti bylo vhověno nevím. Nepředpokládám, že i případně jiné soudkyně, bude rozhodovat jinak, soudci drží při sobě podobně jako lékaři. Já jsem však rozhodnut podat i ústavní stížnost. Tam musím být zastoupen advokátem. Takže dotazy: 1.Jaký je poplatek za podání ústavní stížnosti.. Jaká by byla případná odměna pro advokáta. Jsem sice ještě v odborech, ti bezplatné zuastoupení zřejmě odmítnou a jako důchodci (6 let) se mi tenší úspory, navíc při posuzování průměrného věku mužů bych se vyřízení mé ústavní stížnosti asi nedožil. (Je mi 68 let). Děkuji. Přejeme Vám krásný zbytek dne mojepoplatky.cz Přejeme Vám krásný zbytek dne mojepoplatky.cz 2. Zdravíme Vás, obdrželi jsme Váš dotaz následujícího znění, v nejbližší době se pokusíme na něj odpovědět. Předmět: definice nárokové a nenárokové složky mzdy Kde najdu přesnou definici nárokové a nenárokové složky mzdy zákon o mzdě takovou definici neobsahuje). Nenároková složka je taková, jejíž výši určí příslušný vedoucí bez ohledu na splnění úkolů. Při splnění nárokové složky mzdy (úkoly přesně stanovené údajně není nutné pro její vyplacení kladné stanovisko příslušného vedoucího). Děkuji. Přejeme Vám krásný zbytek dne mojepoplatky.cz

Odpověd na dotaz:

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka