Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


neúpná listina

Autor Karla Bartoíková
Předmět neúpná listina
Dotaz

Dobrý den

chtěla bych se zeptat

Pokud žalovaný připoji listiný důkaz,ale okopírovanou jen první stranu a druhou stranu ne a právě na druhé straně bylo jasně doloženo že žalobce splnil podmínku ,kterou mu ukládala kup.smlouva  a soud prvního stupně si ověřil jen tuto první stranu jelikož o druhé nevěděl,(přehlédl ,nebo to byl úmysl žalovaného).......Soud prvního stupně rozhodl ve prospěch žalobce,aby dospěl k tomuto rozhodnutí nebyla tato druhá strana listiny potřeba......Soud odvolací změnil rozsudek v neprospěch žalobce, ale pokud by měl tuto listinu její kopii správně doloženou tudíž kopii první i druhé strany,nemohl by vynést rozsudek ve prospěch žalovaného.

Tuto nesrovnalost v předložení listiny jsme objevili až po výroku odvolacího soudu,který  ještě nenabyl právní moci.Jaké jsou  prosím nyní možnosti   a zda vůbec nějaké existují.Soud prvního stupně zřejmě pochybil a špatně ověřil ,že kopie listiny kteréu předkládá žalovaný není úplná a právě chybějící druhá strana měla zásadní vliv na rozhodnutí odvolacího soudu.

K.bartošíková

 

Odpověd na dotaz:

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka