Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Obstrukce v soudním řízení o zrušení spoluvlastnictví a vypořádání věci za úhradu

Autor Romana Králová
Předmět Obstrukce v soudním řízení o zrušení spoluvlastnictví a vypořádání věci za úhradu
Dotaz

Dobrý den, prosím o radu v následující věci. Jsem účastníkem řízení (žadatelem) o zrušení spoluvlastnictví k pozemku (v poměru 2/3 já, 1/3 odpůrce), kdy odpůrce nesouhlasí s vyrovnáním věci bez uvedení důvodu. V den soudního řízení podal odpůrce na katastr žádost o změnu vlastníka jeho podílu na základě darovací smlouvy třetí straně. Řízení tím bylo odročeno až do provedení zápisu nebo zrušení řízení o vkladu. Katastr nyní řízení přerušil kvůli chybě v darovací smlouvě. Protože z předchozích sporů s odpůrcem vím, že se jedná o čistou schválnost (už jen to, že daroval nemovitost ve spoluvlastnictví bez souhlasu všech vlastníků, o čemž ho určitě jeho právní zástupce informoval, že je nutné) a snahu zdržovat celou věc, předpokládám, že pokus o odložení soudního řízení učiní ještě několikrát - stahne věc z katastru, pak ji zase podá apod. Upozorňuji, že se jedná o pozemek o velikosti 7m2, který odpůrci zbyl chybou v dřívější kupní smlouvě na jinou část nemovitosti ve spoluvlastnictví a je to pozemek pod garáží, která je v mém výhradním vlastnictví a tato se vyskytuje uprostřed pozemku, který je též v mém výhradním vlastnictví. (čili pro odpůrce 7m2 na "ostrově", které nemůže účelně využívat a nemá k němu přístup).

Mám nějakou možnost obrany, proti takovému jednání? Jak bude postupovat soud, v případě, že pokaždé, když nařídí jednání, tak odpůrce provede se svým podílem nějaký úkon, který povede k znovuodložení řízení? Lze takové jednání označit za pohrdání soudem? Nebo je obvyklé, že soud pokaždé vyčká, jestli proběhne jiné mimosoudní řízení? Můžeme se takto soudit desetiletí... děkuji mnohokrát

 

Romana Králová

Odpověd na dotaz:

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka