Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


ochrana osobnosti

Autor Karel Pavlovský
Předmět ochrana osobnosti
Dotaz

Při občanskoprávním sporu, svědek proti mně vzesl spoustu nepravd, soudkyně pak na mé reakce nereagovala. Avšak tyto nepravdy a lži jsou uvedeny v protokolu o průběhu jednání a založeny ve spisech. Výroky tam uvedené mně naprosto diskreditují, jak se mohu proti těmto nařčením bránit. Uvažuji žalobu na ochranu osobnosti, omluvu a finanční kompenzaci za tuto pomluvu. Jaký je soudní poplatek za tuto žalobu. Tento spor bude řešen dle občanského řádu, či trestního ?

Odpověd na dotaz:

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka