Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


poplatky za podání ústavní stížnosti

Autor Karel Pavlovský
Předmět poplatky za podání ústavní stížnosti
Dotaz Popíši ve stručnosti celou kauzu. Při odchodu do důchodu mi nebyla vyplacena podstatná část stimulační složky manažerské smlouvy. Na doporučení právníků odborové organiza KOVO jsem podal žalobu, zastoutpení před soudem však odborová organizace zamítla, takže jsem pracoval většinou sám, za dozoru zkušeného právníka, ne však advokáta. Kauza u OS měla 3 stání, posuzovala se jako nevyplacení nárokové složky mzdy, úkoly z manažerském smlouvy jsem splnil, ale před posledním stáním změnila soudkyně charakter stmulační složky na nenárokovou (viz dále). Byl změněn senát obě jeho členky, Na začátku prvního stání vyhlásila soudkyně, že se věc bude projednávat jako dokazování nárokové složky, tam jsem dokázal, že všechny úkoly jsem splnil, o tom bylo 2.stání. Pak s novým senátem na začátku třetího stání vyhlásila, že mění názor a z nárokové složky mzdy se stala složka nenároková, takže spor jsem prohrál. Před posledním stáním se nové přísedící bavily před soudní síní takto :" Také ses o dnešním jednání dozvěděla až dnes", Odpověď "Před chvílí". Seznámení s kauzou, která v té době měla cca 250 listů ve spisech trvalo cca 10 minut a to přísedícím stačilo včetně pochopení dosti složitých výkazů pro hodnocení prémií. Nenároková složka má tu kouzelnou vlastnost, že záleží pouze na stanovisku vedoucího a soud nemusí nic prokazovat, což je také v rozsudku napsáno, že soud nemá čas se tímto dokazováním zabývat. I když zde opět můj tehdy vedoucí potvrdil, že jsem úkoly splnil a to písemně, proč mi byla krácena stimulační složka jsem se nedozvěděl, neboť se z jedenání omluvil. Toto potvrdil i Krajský soud tím, že prohlásil, že konstatování o změně senátu uvedené v protokolu stačí a soud prvního stupně nic neporušil. Dovolání není možné, neboť žalovaná částka nepřesahuje 20 tisíc Kč. Podal jsem proto žalobu na obnovu řízení pro nové důkazy (úkoly byly zadány dle směrnice, která vyšla až po mém odchodu do důchodu) a pro zmatečnost, nesprávně obsazený soud (existuje judikát R -51/200, dle něhož se za vadu řízení považuje změna jedné přísedící, zde byly změněny obě a měly naprostou neznalost o problému). ... Překvapilo mě, že kauzu soudí již uvedená soudkyně, ta nařídila jednání, podal jsem stížnost pro její podjatost, jednání bylo sice zrušeno, zda mé stížnostti bylo vhověno nevím. Nepředpokládám, že i případně jiné soudkyně, bude rozhodovat jinak, soudci drží při sobě podobně jako lékaři. Já jsem však rozhodnut podat i ústavní stížnost. Tam musím být zastoupen advokátem. Takže dotazy: 1.Jaký je poplatek za podání ústavní stížnosti.. Jaká by byla případná odměna pro advokáta. Jsem sice ještě v odborech, ti bezplatné zuastoupení zřejmě odmítnou a jako důchodci (6 let) se mi tenší úspory, navíc při posuzování průměrného věku mužů bych se vyřízení mé ústavní stížnosti asi nedožil. (Je mi 68 let). Děkuji.

Odpověd na dotaz:

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka