Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Postup při požadavku vlastníka na uznání vydržení vl. práva

Autor Dana Lagová
Předmět Postup při požadavku vlastníka na uznání vydržení vl. práva
Dotaz Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem týkající se nabytí vlastnických práv vydržením. Vše začalo v roce 1968, když na základě „Hospodářské smlouvy o převodu vlastnictví národního majetku“ koupil za 200,- Kčs TJ Sokol nemovitost (domek čp. 94 + kolnu) na stavební parcele č. 115. Tuto nemovitost (nyní garáž) koupil můj otec od TJ Sokolu v roce 1982. Problém je, že neexistuje kupní smlouva. Prvním dokladem je jakési „Potvrzení o usnesení výborové schůze TJ Sokol, kde došlo ke schválení prodeje, a byly stanoveny podmínky, které otec splnil (znalecký posudek). Dalším dokladem je stvrzenka o zaplacení nemovitosti. Na základě těchto dokladů se otec domníval, že nemovitost vlastní. Letos jsme náhodou přes internet zjistili, že stavební parcela č. 115, na které stojí výše zmiňovaná nemovitost je, dle katastru ne movitostí, ve vlastnictví obce. Domnívám se, že je možné využít institut vydržení dle občanského zákoníku, ovšem nevím jakým způsobem vyřešit změnu v katastru nemovitostí. Můžete mě prosím doporučit nějaký postup? Děkuji za informaci. Langová

Odpověd na dotaz:

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka