Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


přenechání nájmu městského bytu

Autor Štěpánka Čížková
Předmět přenechání nájmu městského bytu
Dotaz

Dobrý den!

Chtěla bych se zeptat, zda a případně za jakých podmínek je možné převést městský byt, jehož jsem nájemníkem, na jinou, mnou určenou osobu, která není rodinným příslušníkem, aniž bych se vystavila riziku, že o byt přijdu. Byt jsem získala na základě předplaceného nájemného, které již bylo vyčerpáno a nyní platím nájemné měsíčně. Chtěla bych přepsat nájemní smlouvu na osobu, která již se mnou ve společné domácnosti žila, ale před několika lety ji opustila. Nevím, zda sama mohu určit, kdo byt bude užívat, pokud já bych ho chtěla opustit nebo zda je nějaký jiný způsob, jak byt přenechat cíleně. Občanský zákoník uvádí pouze případy, kdy byt získají pozůstalí v případě úmrtí nájemníka nebo jeho opuštění společné domácnosti.

Děkuji za odpověď Štěpánka Čížková

Odpověd na dotaz:

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka