Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


převod do OV

Autor Habrmanová
Předmět převod do OV
Dotaz Dobrý den, ráda bych Vás požádala o odbornou radu. Jsme družstvo (družstvu nevznikla povinnost ze zákona převést byty do OV) se splacenými závazky a na členské schůzi v měsíci červnu jsme odhlasovali cca 80% hlasů přítomných členů, že chceme převést byty do OV. Členské schůzi předcházela pozvánka s formulářem k vyjádření, zda chceme na schůzi hlasovat o převodu do OV. Formulář s vyjádřením jsme odevzdali před jejím konáním. Předpokládám, že když se schůze konala a k hlasování došlo, vyjádřilo se souhlasem k hlasování více jak polovina členů družstva. Nyní jsme v situaci, kdy již několik nájemníků poslalo i žádost o převod do OV (přesný počet neznáme), naše představenstvo k nám není otevřené, nejedná směrem k převodu do OV a dotaz družstevníků se ohrazuje cituji: "Představenstvo družstva se jako vždy hodlá chovat racionálně a odpovědně a postupovat v souladu se zněním zákona kdy ustanovení § 239 odst. 4, písm. i) obchodního zákona zní zcela jednoznačně – cituji: Do působnosti členské schůze patří: rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty; takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu většiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se rozhodování týká; to neplatí, jestliže družstvu vznikla povinnost převést byt nebo nebytový prostor do vlastnictví člena, který je nájemcem. " Předpokládáme, že vyplněným formulářem předaným předsednictvu před červnovou schůzí se souhlasem, aby bylo na schůzi hlasováno o převodu do OV se splnilo ustanovení §239 odst. 4. písm. i) a to – písemný souhlas většiny členů. Poté došlo k odsouhlasení převodu do OV 80% členů ? Domníváme se, že tvrzení našeho představenstva, že převod je možný až poté, co o něj požádá nadpoloviční většina členů družstva je protiprávní. Nemýlíme se? Jak máme jako družstevníci postupovat? Nejsme spokojeni s ,,rychlostí“ převodu do OV ze strany představenstva. Jediné, co je dosud ze strany předsednictva téměř po 5-ti měsících ,,práce“ zajištěno, jsou nabídky firem na vymezení bytových jednotek, které pravděpodobně leží na představenstvu. Děkuji za případnou odpověď.

Odpověd na dotaz:

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka