Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


prodej části pozemku patřícího do bezpodílového spoluvlastnicví dvou bratrů

Autor Herot
Předmět prodej části pozemku patřícího do bezpodílového spoluvlastnicví dvou bratrů
Dotaz Dobrý den, můj otec zemřel dne 3.3.2009 ve vděku 84 let.Byl spoluvlastníkem asi 17 ha pozemku jak stav. míst, lesa, rybníků, orné půdy se svým bratrem -BEZPODÍLOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ). Za svého života, aniž bychom to věděli, prodal část pozemku (asi l ha) zeťovi svého bratra.Bratr si svou polovinu ponechal. V září r. 2008 vážně onemocněl a začal nevnímat, mluvit nesmysly. Odmítal lékaře, nedal si píchnot injekci a byl asociální (dle vyjádření obv. lékaře)adt. Dne 3.12.2008 přijel k ménu otci bratr s vyhotoveným notářským zápisem o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví a to tak , že veškerý otcův majetek připadne bratrovi. Otec notářský zápis podepsal aniž věděl co podepisuje, nebyl u toho ani lékař, aby se vyjádřil o jeho zdr. stavu.(také jsme o tom nevěděli.Dne 3.1.2009 byl přes odmítání převezen do nemocnice. Dál jsou lékařské posudky. Chci vědět, zda mohl můj otec prodat svůj díl zeťovi bratra a zda jde zpochybnit darování všech pozemků bratrovi. Děkuji H

Odpověd na dotaz:

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka