Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Smlouva -úhrada smluvní pokuty

Autor Strnad Jiří
Předmět Smlouva -úhrada smluvní pokuty
Dotaz

Dobrý den.      Můj problém spočívá v tom,že jsem podepsal smlouvu o penzijním připojištění,v které jsem se zavázal,že takto uzavřenou smlouvu po dobu 24 měsíců nevypovím a ani neporuším,a že budu pravidelně měsíčně platit.A mě se stalo to,že jsem neplatil pravidelně.Jinak se zavazuji k tomu,že zaplatím smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč.Mě by prosím zajímalo,když je smlouva předtištěná i s podpisem jednatele společnosti a ve smlouvě je napsáno že, (na  důkaz toho ji podepisují).Jestli je smlouva platná i když není vlastnoručně podepsaná jednatelem. Smlouva je je vyhotovena ve 2 exemplářích,přičemž každá smluvní strana obdržela po jednom exempláři.- to se píše ve smlouvě.         A jesli je  platná smlouva,tak bych prosím potřeboval poradit co mám dělat ,když ty peníze na zaplacení pokuty i nákladů s tím spojené nemám a ta společnost by třeba nepřistoupila na splátkový kalendář nebo dokonce by pohledávku vymáhali exekucí.

Odpověd na dotaz:

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka