Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Vyúčtování poplatků za služby spojené s užíváním družstevního bytu.

Autor František Beneš
Předmět Vyúčtování poplatků za služby spojené s užíváním družstevního bytu.
Dotaz

Dobrý den. V našem malém bytovém družstvu je  v platných stanovách určeno, že podrobnosti vyúčtování poplatků za služby spojené s užíváním družstevního bytu (v našem případě jde o vodné a stočné a elektřinu k osvětlení společných prostor domu) budou podrobně uvedeny v usnesení členské schůze. Žádné takové usnesení nebylo přijato. Dřívější předsedové družstva "zavedli" systém, kdy spotřebovaná elektřina se rozúčtovává na jednotlivé byty (částka se dělí počtem bytů). U vodného a stočného byl systém všelijaký, někdy byla platba za vodné a stočné uživateli bytu předsedou družstva "odpuštěna", většinou se však příslušná částka rozpočítávala podle počtu bydlících v jednotlivých bytech s tím, že jejich počet nebyl přesně evidován a ani zjišťován. Nyní bylo v návaznosti na platné ustanovení ObčZ zjištěno, že jeden z členů družstva (má šestičlenou rodinu) je v pronajatém bytu s celou rodinou přihlášen k trvalému pobytu, byt se souhlasem družstva pronajímá. Jeho podnájemníci  zde nejsou přihlášeni k trvalému pobytu. Vodné a stočné hradí jen za své podnájemníky. Domnívám se, že jak spotřebovaná elektřina, tak vodné a stočné, by se mělo rozpočítávat podle počtu osob přihlášených v družstevním domu k trvalému pobytu a  tento počet by měl být zvýšován o počet těch, kteří jsou v jednotlivých bytech domu na návštěvě delší než tři měsíce nebo zde bez přihlášení trvale bydlí (většinou jde o přítele členek družstva - nájemkyně bytu). Prosím o poradu jak správně postupovat a co vlastně členské schůzi bytového družstva, před nastávajícím vyúčtováním služeb, navrhnout. Děkuji za vyřízení. F. Beneš.    

 

Odpověd na dotaz:

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka