Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


výživné

Autor Jana Sedláčková
Předmět výživné
Dotaz Pravomocným rozsudkem bylo v říjnu 2006 upraveno otci výživné na částku 2.500,-Kč. V současné době, již od ledna 2008 probíhá nové řízení o úpravě výživného, o kterém není dosud pravomocně rozhodnuto, protože jsem se odvolala ke krajskému soudu. Otec výživné od začátku nového řízení, t.j. od ledna 2008 neposkytuje. Ptám se proto, jaké výživné by otec měl od ledna 2008 k rukám matky zasílat. Zda poslední výživné určené soudem, o kterém je pravomocně rozhodnuto, t.j. 2.500,-Kč nebo výživné 1.500,-Kč, o kterém není rozhodnuto z důvodů odvolání pravomocně.. Pro informaci dodávám, že nebylo vydáno žádné rozhodnutí o pozastavení pravomocně určeného výživného ve výši 2.500,-Kč, ani nebylo vydáno předběžné opatření o placení výživného ve výši 1.500,-Kč, která byla určena novým rozsudkem, ale na kterou jsem se v zákonné lhůtě odvolala a ve které není dosud pravomocně rozhodnuto. Jakým způsobem se mohu domáhat výživného a v jaké výši za období od ledna 2008 do současnosti. Lze požádat o předběžné opatření na výživné za období od ledna 2008 do současnosti? Děkuji za odpověď

Odpověd na dotaz:

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka