Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


vyzivne

Autor Brzonova
Předmět vyzivne
Dotaz

Rozvedena jsem 10 let.V současné době po ústní dohodě bývalý manžel platí na 17-letou dceru 1 800 kč.Neznám výši jeho platu,ale zdědil dům,který velmi luxusně renovuje.Dcera studuje střední školu a náklady nejsou malé.Můžu žádat o zvýšení?

                                                                                   Děkuji

Odpověd na dotaz:

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka