Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Žaloba na obnovu řízení, nové důkazy a zmatečnost

Autor Karel Pavlovský
Předmět Žaloba na obnovu řízení, nové důkazy a zmatečnost
Dotaz

V pracovněprávním sporu o cca 15 000 Kč (nevyplacená část motivační složky) jsem jako žalobce neuspěl.  Rozhodnutí OS potvrdil i Krajský soud. Podal jsem žalobu na obnovu řízení ( nové důkazy) a zmatečnost, neboť při posledním jednání byl úplně změněn senát (obě přísedící, které evidentně o sporu nic nevěděly). Nyní jsem obdržel Předvolání, kde se nařizuje jednání. Předsedkyně senátu je táž, která soudila celou kauzu. Dle poučení mám právo se vyjádřit k osobám soudců.Osobně nesouhlasím s původní předsedkyní senátu, neboť vůbec neakceptovala moje požadavky jak na doplnění důkazů, tak i na předvolání svědků mé strany (žaloby), přitom žalované straně předvolávala svědky dle jejího návrhu.  Moje důkazy neakceptovala. Dotaz: Komu postupuji nesouhlas s předsedkyní senátu, je vůbec naděje, že celou kauzu převezme jiný soudce. Navíc na začátku prvního jednání vyhlásila, že věc bude projednávána jako nároková složka mzdy, na začátku 3.jednání však vyhlásila, že to bude složka nenároková. Ještě uvedla, že soud není povinen zkoumat, zda úkoly byly splněny. Splněny byly i dle vyjádření mého tehdejšího ředitele (písemně), ale stimulační složka vyplacena nebyla. Dle informací u soudu ještě přísedící nejsou stanoveny, i když jednání je nařízeno na začátku listopadu. Celá věc mi připadá absurdní, když kauzu soudí původní soudkyně, přece nebude měnit své rozhodnutí, když i KS postupoval stejně.

Děkuji za odpověď.  K.P.

Odpověd na dotaz:

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka