Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


změna senátu v obč.právním sporu 2

Autor Jan Pavlovský
Předmět změna senátu v obč.právním sporu 2
Dotaz

Děkuji za odpověď (změna senátu v občanskoprávním sporu). Mám však další dotazy - může bez udání důvodu dojít ke změně obou členek senátu dle § 229, pís.f  o.s.ř.  a mého názoru tím, že došlo ke změně senátu byl soud nesprávně obsazen. Dále tyto přísedící neměly o kauze ani tuchy. Každý právník vysvětlí danou kauzu nejméně dvěmi právními názory, takže zpět k nárokové a nenárokové složce mzdy. Nenároková složka závisí na subjektivním názoru hodnotitele, je to jiné vyjádření (na prémie není právní nárok) stavu, které s oblibou používali vedoucí v minulém režimu. Já jsem měl uzavřenou manažerskou smlouvu, kde v příloze byl (určitě to není osobní hodnocení - ten judikát znám) stanoven úkol (šetřit náklady), já jsem je ušetřil tak, že zisk střediska jsem překročil o 2 mil.Kč a přispěl k plnění hospodářského výsledku společnosti, přesto tento dobrý skutek byl po zásluze potrestán odejmutím části motivační složky, znovu zdůrazńuji, že to byl dárek při odchodu do důchodu, mot. složka mi byla odejmuta poprvé. Zjistil jsem to až z výpisu účtu v bance. Pan ředitel se ani neobtěžoval mě s touto situací seznámit. O tom byl proces, žalovaná tvrdila, že jsem byl seznámen, já jsem dokázal, že ne. Dále tím, že předsedkyně celou kauzu řešila jako nárokouvou složku jsem musel prokazovat a získávat jiným způsobem výkazy. Mám zakázán vstup do společnosti ( ve společnosti jsem pracoval 40 let), bývalí spolupracovníci mají zakázáno se mnou komunikovat, když jsem požádal soud o tyto materiály - (vůbec nereagoval) , ze kterých jsem prokázal splnění a překročení. Byl jsem překvapen, že na začátku třetího stání změnila předsedkyně kvalifikaci složky na nenárokovou, to znamená, že osvícený "vedoucí" ohodnotí dle svého subjektivního názoru, vůbec neakceptuje fakta, takže oddělení hmotné motivace nemusí ani existovat a vše rozhodne tento "osvícenec" ( úspora pracovníků= námět pro ministra Nečase). Odvolací soud pouze konstatoval, že soud 1. stupně postupoval správně, když jsem vznesl názor, že ne, začal na mne předseda senátu křičet,  že vše ví, (soudnáí řízení řídil jeden z přísedících), navíc jsem měl dojem, že senát není s kauzou dostatečně seznámen (to jsem neřekl, abych neurazil soud). Dle mého názoru to směřovalo k uložení pokuty, tak jsem mlčel. Vím, že nyní mohu podat žalobu na obnovu procesu a žalobu pro zmatečnost § 228 o.s.ř., ale při zájmu soudů o "malé problémy" pochybuji, že budu úspěšný, takže by předsedkyně v rozsudku opět uvedla cituji: "soud není povolán přezkoumávat oprávněnost rozhodnutí zaměstnavatele, neboť stanovená kriteria nejsou zcela objektivní" . Proboha, kdo jiný než nezávislý soud je k tomu oprávněn. Přeloženo do češtiny: když budeš se svým vedoucím zadobře a alpinista ve správném směru, dostaneš i stimulační složku v plné výši. Pro soud jsem požadoval právní pomoc od odborové organizece, nyní o tom rozhoduje předsednictvo OS KOVO, to mi zastoupení nedalo (vyjádření p.Středuly - předsedy), žádal jsem pana Štěcha, ten si celou kauzu "se zájmem přečetl"  leč právní pomoc neposkytl. Takže organizace, ve které jsem ještě členem (jako důchodce mám předplaceno na 2 roky)  a platil nemalé příspěvky (celkem 50 let) nehájí zájmy obyčejných odborářů, prokoukl jsem jejich fígle pozdě (potřebovali se zviditelnit ve stávce Auto Škoda). U soudu jsem byl s vlastním advokátem.

Nevím proč tak  justice postupuje v případě, kdy by měla být ramenem spravedlnosti (daně jsem platil  řádně celý profesní život, soudní poplatky nyní platím také - jsou to absurdní poplaty) a nejedná se ani o nějakou velkou sumu, i když suma 15 tis. je pro důchodce také důležitá. Takže mám nějakou naději na řádný proces ? V tom proběhlém soudkyně věřila fabulacím, lžím a polopravdám žalované strany, moje argumenty neakceptovala, raději změnila klasifikaci mzdy.

Jan Pavlovský.

Své jméno určitě zveřejním, až po  případném konečném rozhodnutí soudu, pokud budete chtít můj mobil, sdělím Vám jej.

 

Odpověd na dotaz:

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka